Ανατριχιαστικό και διαβολικό

(Μετάφραση από το “Creepy and evil” του riseup)

Το ρητό της Google “μην είσαι διαβολικός” υπήρξε κλειδί για την επιτυχία της εταιρίας. Το έτος 2000, η Google ήταν μόνη μηχανή αναζήτησης η οποία δεν πριμοδοτούσε τα αποτελέσματα αναζήτησης προς όφελος των διαφημιστών, πράγμα το οποίο αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην ραγδαία επέκτασή της. Ίσως το καινούργιο ρητό της Google θα έπρεπε να είναι “μην είσαι ανατριχιαστικός”. Πρόσφατα το CEO (ανώτερο στέλεχος) Eric Schmidt είπε , ότι η Google “προσπαθεί να μην περάσει τη διαχωριστική γραμμή που καλούμε “ανατριχιαστική”” όταν πρόκειται για την συλλογή προσωπικών δεδομένων [1]. Continue reading “Ανατριχιαστικό και διαβολικό”