Γιατί κινηματικές υπηρεσίες

Αφετηρία αυτού του κειμένου ήταν το γεγονός ότι τον ενθουσιασμό μας για μια σειρά από διάφορα εγχειρήματα που ξεκίνησαν ειδικά μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη, ακολούθησε η απογοήτευση όταν αυτά προσπάθησαν ή προσπαθούν να επικοινωνηθούν μέσω των μέσων που κατέχουν οι ιδεολογικοί εχθροί τους. Είναι αρκετά δύσκολο να προσπαθήσει κάποιος να αποδείξει το αυτονόητο. Ένα απλό παράδειγμα ίσως να είναι αρκετό. Είναι παράδοξο, να γίνεται κατάληψη-απελευθέρωση κάποιου χώρου και όταν κάποιος προσπαθεί να πληροφορηθεί για τα δρώμενα μιας τέτοιας προσπάθειας μέσω του διαδικτύου, δίπλα στο σωστό αποτέλεσμα αναζήτησης να βρίσκει διαφημίσεις! Ακόμη χειρότερα, τα στοιχεία του, θα καταγραφούν σε βάσεις δεδομένων και θα αναλυθούν από επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς και ταυτόχρονα η πολυεθνική πίσω από την εύχρηστη υπηρεσία που προσφέρει θα κερδίζει χρήμα και επιρροή! Continue reading “Γιατί κινηματικές υπηρεσίες”